Zgłoszenie na szkolenie

osoba indywidualna Rejestracja firmowa

1. Informacje osobowe


2. Adres do wysyłki certyfikatu


3. Rodzaj certyfikatu

Wybierz rodzaj certyfikatu VCA (basic - pracownicy liniowi; VOL - kadra zarządzająca):*

4. Informacje dodatkowe

Paszport bezpieczeństwa (dodatkowy dokument):*

język egzaminu (VOL dostępny tylko w j. ang, hol. lub niem.):*

Faktura:*

Dane do faktury:

Uwagi:

Skąd o nas wiesz:*


VCA Polska z siedzibą w Krakowie ul. Łobzowska 16/7, informuje, że będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym zgłoszeniu, w celu jego obsługi. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotowi przeprowadzającemu szkolenie w celu niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz podmiotowi wydającemu certyfikat w celu wydania certyfikatu.