Zgłoszenie na szkolenie

osoba indywidualna Rejestracja firmowa

1. Rejestracja firmowa:

E-mail firmy:*

2. Osoba kontaktowa:


3. Uczestnicy:

1.
Dodaj kolejną osobę

4. Wybierz rodzaj certyfikatu VCA (basic - pracownicy liniowi; VOL - kadra zarządzająca):*

VCA Polska z siedzibą w Krakowie ul. Łobzowska 16/7, informuje, że będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w niniejszym zgłoszeniu, w celu jego obsługi. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotowi przeprowadzającemu szkolenie w celu niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz podmiotowi wydającemu certyfikat w celu wydania certyfikatu.